SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Aktuellt 2016-10-26
Eksjö Energi
    Halvdag 4 november
Bredband
    Ledig tjänst
    Nytt pris på installation av fiber
    Nedläggning av telestationer i Eksjö
Elnät
    Eksjö Elnät hamnar på plats 13 (av 1...
Vatten/avlopp
    Ledig tjänst
    Låga grundvattennivåer
Miljö
    Ändrade öppettider ÅVC Allhelgonahel...
Välkommen till Eksjö Energi
- Företaget som sprider ljus och värme.


Vi är ett ISO-certifierat energiföretag som förser hushåll, företag och organisationer med el, fjärrvärme, data- och telekommunikation, vatten och avlopp, drift och underhåll av gator och vägar samt renhållningstjänster, inom Eksjö kommun.

Öppettider och felanmälan
Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg