Aktuellt 2018-02-24
Vatten/avlopp

Vattenanvändningen, förändringar av begränsning

Förändringar av begränsningarna av vattenanvändningen i Eksjö kommun.

På grund av historiskt låga grundvattennivåer infördes den 1 december 2016 ett förbud gällande att använda kommunalt vatten i Eksjö kommun till andra ändamål än dricks-, hygien-, och processvatten.

Som läget är nu är situationen mest akut i vattenuttagsområdena i Eksjö tätort, och ju längre österut man kommer i kommunen, desto högre är grundvattennivån.

På grund av detta gäller förbudet om att använda det kommunala vattnet till andra ändamål än dricks-, hygien-, och processvatten från och med den 18 april 2017 endast i Eksjö tätort.

Läs mer här!

Kontaktperson
Torbjörn Johansson, VA-chef
Telefon: 0381-19 20 51
E-post:torbjorn.b.johansson@eksjoenergi.se

skapat 2017-04-19