Aktuellt 2018-02-24
Gata

Avstängning Domaregatan

DomaregatanFr o m måndag 8/5 2017 kommer Domaregatan att tills vidare helt stängas för civil trafik pga arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsproblem.

Omledning kommer ske via orange pilning via Mariebergs- och Sofieholmsgatan.

Då arbetet framöver går in i en ny fas med byggkroppen mot Domaregatan är en avstängning oundviklig. I möjligaste mån kommer dock öppning av gatan att ske över helger samt att blåljustrafik så snabbt det går kommer beredas tillfälle att köra igenom. Samtlig byggpersonal på området kommer informeras om detta via sin arbetsledning.

Vi hoppas på förståelse för de olägenheter som kan uppstå.

Se omledningskarta här!

skapat 2017-05-04