Aktuellt 2017-08-21
Vatten/avlopp

Vattenskyddsområde Vixensjöarna - Ränneslätt

Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Eksjös vattentäkt Vixensjöarna-Ränneslätt, Eksjö kommun.

För att trygga den långsiktiga tillgången till bra dricksvatten i Eksjö har vattenskyddsområdet för grundvattentäkten i Ränneslätt och ytvattentäkten Vixensjöarna reviderats.

Det vatten som ska bli dricksvatten måste hållas rent. Det är allas ansvar. För att skydda kommunens vattentäkter skapas skyddsområden för varje täkt. I vattenskyddsområdet kommer det finnas regler som talar om vad som inte är tillåtet att göra. Dessa regler kallas vattenskyddsföreskrifter. Alla som bor eller verkar inom vattenskyddsområdet behöver ha kunskap om vad vattenskyddsföreskrifterna innebär för just dem. Det är viktigt att Du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare tar del av förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.

Under informationsperioden 24 maj till 26 juni 2017 finns en utställning med information och förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter på Eksjö bibliotek, Kaserngatan 20, Eksjö. Utställningen kommer att vara bemannad.

Den 23 maj klockan 16.3019.00, finns utställningsmaterialet i Storegårdskyrkan, Storegårdsgatan 5, Eksjö. Där finns då personal från Eksjö Energi, Eksjö kommun samt Länsstyrelsen på plats för att svara på dina frågor. Ingen anmälan krävs. Alla fastighetsägare och verksamhetsutövare inom föreslaget vattenskyddsområde ska ha fått en skriftlig inbjudan med information per post.


Läs mer här!

skapat 2017-05-12