Aktuellt 2018-03-24
Vatten/avlopp

Ledig tjänst, utredningsingenjör VA

Hos oss blir du en del av vårt team med kunniga och engagerade medarbetare i ett företag som arbetar för våra kunders och miljöns bästa.

Vi söker en erfaren VA-ingenjör som trivs med att arbeta i en verksamhetsnära roll. Som VA-ingenjör kommer du att arbeta med utredningar, planering och genomförande av projekt samt andra för VA vidkommande uppgifter för att bibehålla och utveckla en högkvalitativ VA-struktur.

Arbetsuppgifter
- Utreda, planera och driva VA-projekt inom kommunens VA-ledningsnät.
- Vara sakkunnig och/eller kontakt för tekniska lösningar för ledningsnätet.
- Arbeta med VA-tekniska frågeställningar så som allmänna VA-utredningar,
projekt och åtgärder avseende spill-, dag- och vattenledningsnätet.
- Tillsammans med planeringsgruppen planera och genomföra ledningsförnyelse
och VA-utbyggnadsprojekt.
- Ta fram underlag för samråd, mark- och ledningsarbeten till förvaltningar
och externa ledningsägare.
- Bistå med utredningar och underlag i kundrelaterade ärenden avseende vattentjänster.
- Ansvara för drift av ledningsnätet.


Läs mer här!

skapat 2017-11-01