Aktuellt 2018-03-24
Gata

Broarbeten Grenadjärgatan

På grund av extra VA-arbeten och dåliga markförhållande hålls bron avstängd tills väderleken tillåter fortsatt arbete.


Omledningskarta

skapat 2017-12-20