Aktuellt 2018-02-24
Vatten/avlopp

Höreda Värne vattenskyddsområde

Den 31 januari klockan 18.0020.00, hålls ett informationsmöte med kort presentation av föreslaget vattenskyddsområde i Allianskyrkans lokal, Vassängsvägen, Värne.

Informationsmaterial kommer att finns tillgängligt på mötet för den som vill fördjupa sig. På informationsmötet medverkar personal från Eksjö Energi, Eksjö kommun samt Länsstyrelsen för att svara på dina frågor. Alla fastighetsägare och verksamhetsutövare inom föreslaget vattenskyddsområde ska ha fått en skriftlig inbjudan med information per post.

Läs mer här!

skapat 2018-01-16