SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Elhandel

Verksamhet
Teckna avtal
Elområden
Fast pris
Rörligt pris
Historik rörligt pris
Anvisningsavtal
Omteckningsrätt
Avtalsvillkor
Elcertifikat
Miljö
Läs mer om elkostnader
Kundservice och Konsumenträtt
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

OmteckningsrättOmteckningsrätt ingår när du tecknar ett avtal om fast pris i minst tre år. Omteckningsrätt innebär att du har rätt att förhandla om ditt avtal en gång under avtalstiden till det pris som gäller vid omförhandlingstillfället. Det nya avtalet skall ha minst samma avtalslängd som det ursprungliga avtalet. Omteckningsrätt gäller endast för privatkunder.

Kostnad för omteckningsrätt enligt nedanstående tabell.

Årsförbrukning
kWh/år
Avtalslängd
3 år
Avtalslängd
5 år
0 - 5 999 400 kr 600 kr
6 000 - 14 999 600 kr 1 000 kr
15 000 - 29 999 1 000 kr 1 600 kr
30 000 - 49 999 1 600 kr 2 500 kr

Betalning av hela summan sker vid omteckningstillfället.

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg