SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Elhandel

Verksamhet
Teckna avtal
Elområden
Fast pris
Rörligt pris
Historik rörligt pris
Anvisningsavtal
Omteckningsrätt
Avtalsvillkor
Elcertifikat
Miljö
Läs mer om elkostnader
Kundservice och Konsumenträtt
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFTKontaktpersoner

ElcertifikatDen 1 maj 2003 infördes elcertifikatsystemet i Sverige. Elcertifikatsystemet ska ge Sverige en ökad elproduktion från förnybara energikällor och torv. Målet med elcertifikatsystemet är att öka den årliga elproduktionen från sådana energikällor med 25 TWh från 2002 års nivå fram till år 2020.

Systemet är uppbyggt så att producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh el. För att skapa efterfrågan på elcertifikat är det obligatoriskt för elleverantörer och vissa, i lagen definierade, elanvändare att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning/elanvändning, den så kallade kvotplikten. I och med försäljningen av elcertifikat får producenterna en extra intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen, vilket skapar bättre ekonomiska villkor för miljöanpassad elproduktion. De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är:

- Vindkraft
- Solenergi
- Vågenergi
- Geotermisk energi
- Biobränslen enligt förordning (2011:1480) om elcertifikat
- Vattenkraft
- småskalig vattenkraft som vid utgången av april 2003 hade en installerad effekt om högst 1500 kWh per produktionsenhet
- nya anläggningar
- återupptagen drift i nedlagda anläggningar om det har gjorts såp omfattande ombyggnader eller andra investeringar att anläggningen ska anses som ny
- produktionsökning i befintliga anläggningar
- anläggningar som inte längre kan erhålla långsiktig lönsam produktion på grund av myndighetsbeslut eller omfattande ombyggnader
- Torv i kraftvärmeverk
- vågenergi
- torv i kraftvärmeverk

Beräkningsår Kvot i %
2003 7,4 %
2004 8,1 %
2005 10,4 %
2006 12,6 %
2007 15,1 %
2008 16,3 %
2009 17,0 %
2010 17,9 %
2011 17,9 %
2012 17,9 %
2013 13,5 %
2014 14,2 %
2015 14,3 %
2016 23,1 %
2017 24,7 %
2018 27,0 %
2019 29,1 %
2020 28,8 %
2021 27,2 %
2022 25,7 %
2023 24,4 %
2024 22,7 %
2025 20,6 %
2026 18,3 %
2027 16,2 %
2028 14,6 %
2029 13,0 %
2030 11,4 %
2031 9,4 %
2032 7,6 %
2033 5,2 %
2034 2,8 %
2035 1,3 %

Om du vill läsa mer om elcertifikat kan du gå in på Energimyndighetens hemsida, www.energimyndigheten.se, eller ringa dem på telefon 016-544 20 00.

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg