SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Elhandel

Verksamhet
Teckna avtal
Elområden
Fast pris
Rörligt pris
Historik rörligt pris
Anvisningsavtal
Omteckningsrätt
Avtalsvillkor
Elcertifikat
Miljö
Läs mer om elkostnader
Kundservice och Konsumenträtt
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

Elproduktion i Sverige 2014All el som produceras i Sverige säljs till den nordiska elbörsen Nord Pool och bildar en elmix. Elmixen består av el som producerats med förnybara bränslen, fossila bränslen och kärnkraft. Förnybara energikällor är t ex vattenkraft, vindkraft, solenergi och biobränslen. Fossila energikällor är t ex kol, naturgas och olja. Diagrammet nedan visar Sveriges elproduktion 2014, fördelad på olika energikällor. (Källa: Svebios bearbetning av preliminär statistik från Energimyndigheten, Kortsiktsprognos mars 2015.)

Fossilkraft 2,3 %
Biokraft 6,0 %
Vattenkraft 42,6 %
Vindkraft 7,7 %
Kärnkraft 41,4 %

ResidualmixFrån elmixen på Nord Pool köper vi den volym el som du använder. Den el som säljs utan ursprungsgarantier kallas residualmix. Diagrammet nedan visar residualmixen år 2014.

Förnybart 14,07 %
Fossilt 41,89 %
Kärnkraft 44,02 %

Miljöpåverkan


Koldioxidutsläpp 483,40 g/kWh
Kärnbränsleavfall 0,0016 g/kWh

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg