SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Elhandel

Verksamhet
Teckna avtal
Elområden
Fast pris
Rörligt pris
Historik rörligt pris
Anvisningsavtal
Omteckningsrätt
Avtalsvillkor
Elcertifikat
Miljö
Läs mer om elkostnader
Kundservice och Konsumenträtt
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

Information från Svensk EnergiKundens elkostnader består av tre delar:• Kostnad för den el som kunden har köpt genom avtal med ett elhandelsföretag – cirka 40 procent av totalkostnaden. Huvuddelen av denna kostnad är ersättning till elproducenterna, som säljer el till elhandelsföretagen på den nordiska elbörsen.

• Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till
elnätsföretaget – cirka 20 procent av totalkostnaden.

• Kostnad för skatter och avgifter som betalas till staten –
cirka 40 procent av totalkostnaden.

Läs mer i broschyren nedan.

Elkostnader
Elkostnader - så här fungerar det
Kontakt med elföretagen
Ordlista
Your contacts
Glossary
Kontakt arabiska
Kontakt finska
Kontakt kroatiska
Kontakt spanska
Ordlista arabiska
Ordlista serbiska

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg