SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Elnät

Verksamhet
Kabelvisning
Pågående arbeten
Nätavgifter
Engångsavgifter
Avtalsvillkor
Övervakningsplan
Byggnader nära kraftledning
Kundens elkostnader
Effekt och energi
Historik
Nätområde
Samarbetspartner
För- och färdiganmälan
Registrering

Avbrottsersättning
Kundservice och Konsumenträtt
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

Kundservice och KonsumenträttKundservice


Det är viktigt att du som kund alltid får den hjälp du behöver. I första hand rekommenderar vi dig att kontakta vår Kundtjänst på tfn 0381-19 20 20. Du kan också skicka ett meddelande till kundtjanst@eksjoenergi.se.


Konsumenträtt


Dina rättigheter regleras i de Allmänna avtalsvillkoren och i Ellagen. De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument om du av någon anledning känner dig felaktigt bemött eller felbehandlad. För att göra det lite lättare har vi lyft ut konsumentens rättigheter i Ellagen här.

Externa rådgivare och myndigheter


Om du vill få en opartisk rådgivning finns det externa parter som du kan diskutera ditt ärende med. Det finns ett antal myndigheter och instanser som har till uppgift att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Rådgivning

* Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

* Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner. De kan ge dig råd inför eller efter ett köp. Rådgivningen är gratis och opartisk.

Omprövning

* Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet som ser tilll att energimarknaden fungerar så bra som möjligt. De arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera så bra som möjligt. Det ska finnas konkurrens, kunderna ska betala skäliga avgifter och avbrotten ska vara så få som möjligt.

* Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt gör en opartisk prövning av konsumenttvister.

* Marknadsdomstolen är en specialdomstol som handlägger mål som gäller frågor om huruvida olika former av marknadsföring skett på ett riktigt sätt. Hit kan näringsidkare, Konsumentombudsmannen och vissa förbund vända sig för att pröva ett ärende. Vid andra typer av tvister kan du vända dig till en allmän domstol

Mer information


Här kan du läsa mer om konsumenträtt och energi.

* Konsumentverket
* Energimyndigheten
* Svensk Energi

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg