SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Elnät

Verksamhet
Kabelvisning
Pågående arbeten
Nätavgifter
Engångsavgifter
Avtalsvillkor
Övervakningsplan
Byggnader nära kraftledning
Kundens elkostnader
Effekt och energi
Historik
Nätområde
Samarbetspartner
För- och färdiganmälan
Registrering

Avbrottsersättning
Kundservice och Konsumenträtt
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

Kabelvisning inom Eksjö Elnäts distributionsområde


Från och med 2012 kommer vi att erbjuda kabelvisning på måndagar och torsdagar. Beställning skall göras minst tre arbetsdagar i förväg.

Vid akut läge som läckor och liknande kan visning begäras direkt på telefon 0381-19 20 00, utan kostnad.

Beställning Kabelvisning
måndag torsdag
tisdag måndag eventuellt torsdag i mån om tid
onsdag måndag
torsdag måndag
fredag torsdag

Beställning skall alltid göras på ledningskollen.se som vi är anslutna till

Kabelvisning som begärs direkt vid beställning utan att akut läge föreligger faktureras med 527 kr + moms per tillfälle.

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg