SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Elnät

Verksamhet
Kabelvisning
Pågående arbeten
Nätavgifter
Engångsavgifter
Avtalsvillkor
Övervakningsplan
Byggnader nära kraftledning
Kundens elkostnader
Effekt och energi
Historik
Nätområde
Samarbetspartner
För- och färdiganmälan
Registrering

Avbrottsersättning
Kundservice och Konsumenträtt
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

Byggnader nära kraftledningarRisker med byggnader nära kraftledningar

ÄR EN BYGGNAD
belägen/placerad för nära en kraftledning
kan det innebära risk för att någon person,
byggnaden eller ledningen skadas. Vid byggnads- eller
anläggningsarbete nära en kraftledning bör därför alltid
elnätsföretaget kontaktas för att få information om vilka
minsta avstånd som gäller ur elsäkerhetssynpunkt.

Läs mer i Elsäkerhetsverkets broschyr

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg