SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Elnät

Verksamhet
Kabelvisning
Pågående arbeten
Nätavgifter
Engångsavgifter
Avtalsvillkor
Övervakningsplan
Byggnader nära kraftledning
Kundens elkostnader
Effekt och energi
Historik
Nätområde
Samarbetspartner
För- och färdiganmälan
Registrering

Avbrottsersättning
Kundservice och Konsumenträtt
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

Mål och strategiEksjö Elnät AB har som mål att leverera driftsäkra och billiga nättjänster, med minsta möjliga miljöpåverkan.

För det ändamålet ska allt material som används för elnätets uppbyggnad såsom transformatorstationer och ledningar hålla så hög kvalite som möjligt.

Vi ska använda oss av moderna och rationella byggmetoder.

Vi ska hålla en hög nivå på vårt underhåll av elnätet och även dokumentera våra anläggningar på ett effektivt sätt.

På så vis kan vi minimera antal avbrott och avbrottstider för våra kunder och samtidigt värna miljön.

Vår entreprenör Infratek Sverige AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Viktiga basfakta
 • ledningsnätets totala längd, högsp + lågsp, 323 km
 • elnät i form av nedgrävd kabel, 314 km
 • isolerad luftledning, 9 km
 • minskningen av oisolerad ledning senast föregående år, 0 km
 • investeringar och underhåll av nätet senast föregående år, 2 milj kr
 • elavbrott i minuter för kund per år, baserat på ett snitt för de senast föregående    5 åren, 11 minuter
 • tillgänglighet i procent baserat på de senast föregående 5 åren, 99,99 %

 • Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
  © 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
  Bild startsida:    Annelie Sjöberg