SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Elnät

Verksamhet
Kabelvisning
Pågående arbeten
Nätavgifter
Engångsavgifter
Avtalsvillkor
Övervakningsplan
Byggnader nära kraftledning
Kundens elkostnader
Effekt och energi
Historik
Nätområde
Samarbetspartner
För- och färdiganmälan
Registrering

Avbrottsersättning
Kundservice och Konsumenträtt
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

Information från Svensk EnergiKundens elkostnader består av tre delar:• Kostnad för den el som kunden har köpt genom avtal med ett elhandelsföretag – cirka 40 procent av totalkostnaden. Huvuddelen av denna kostnad är ersättning till elproducenterna,
som säljer el till elhandelsföretagen på den nordiska elbörsen.

• Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till
elnätsföretaget – cirka 20 procent av totalkostnaden.

• Kostnad för skatter och avgifter som betalas till staten –
cirka 40 procent av totalkostnaden.

Läs mer i broschyrerna nedan.

Elkostnader
Elkostnader - så här fungerar det
Kontakt med elföretagen
Ordlista
Your contacts
Glossary
Kontakt arabiska
Kontakt finska
Kontakt kroatiska
Kontakt spanska
Ordlista arabiska
Ordlista serbiska

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg