SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Elnät

Verksamhet
Kabelvisning
Pågående arbeten
Nätavgifter
Engångsavgifter
Avtalsvillkor
Övervakningsplan
Byggnader nära kraftledning
Kundens elkostnader
Effekt och energi
Historik
Nätområde
Samarbetspartner
För- och färdiganmälan
Registrering

Avbrottsersättning
Kundservice och Konsumenträtt
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

ÖvervakningsplanDen som har nätkoncession är sedan den 1 juli 2005 skyldig att upprätta en så kallad övervakningsplan. Syftet med övervakningsplanen är att säkerställa att nätföretaget inser vikten av att agera objektivt och inte otillbörligt gynna någon aktör på marknaden.
3 kap 17§ ellagen (1997:857), elförordningen (1994:1250), STEMFS 2006:5.

Nätföretaget ska årligen upprätta en rapport över åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen.
Rapporten ska offentliggöras och hållas tillgänglig.

Rapport avseende Eksjö Elnät AB:s övervakningsplan
och eventuella åtgärder enligt densamma.

Övervakningsplanen reviderades senast 2011-01-28.
Den fastställs genom beslut i Eksjö Elnät AB:s styrelse.


Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen avseende 2015Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen avseende 2016

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg