SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Fjärrvärme

Ett bra val
Prislista
Prisinformation för olika kundkategorier
Avtalsvillkor, fjärrvärmelag
Pooltaxa
Bli Servicekund
Vår produktion
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner


AvtalsvillkorGällande allmänna avtalsvilkor för fjärrvärme

Allmänna avtalsvillkor för konsument
Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor för konsument från 2017-06-01

Lokala regler och tekniska bestämmelser

Lokala regler
Tekniska bestämmelser

Fjärrvärmelagen (2008:263)

Länk till Fjärrvärmelagen

Du som konsument kan kostnadsfritt få råd om tillgängliga energieffektivitets-åtgärder på Eksjö Kommuns Plan- och byggavdelning, telefon vxl 0381-36000.

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg