SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Fjärrvärme

Ett bra val
Prislista
Prisinformation för olika kundkategorier
Avtalsvillkor, fjärrvärmelag
Pooltaxa
Bli Servicekund
Vår produktion
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

Ett bra valFjärrvärme är en teknik som används för att förse fastigheter med värme och varmvatten.

Fjärrvärme är för kunden ett tryggt, enkelt och ekonomiskt attraktivt val.
Även miljön blir den stora vinnaren. Detta eftersom värmeproduktionen, som i vårat fall skapas genom eldning, sker av erfaren personal med modern utrustning och i kontrollerad form.

För kunden innebär detta en bekymmersfri tillvaro där man har tillgång till värmen när man som mest behöver den.

Ett bra val! Titta på filmen här!
Funderar Du på att installera fjärrvärme? Titta på filmen här!

Lokal verksamhetI Eksjö kommun startade fjärrvärmeutbyggnaden 1978 då vår första fastbränslepanna sattes i drift. Sedan dess har både efterfrågan och vår produktionskapacitet ökat. Vi har idag drygt 1 800 kunder fördelade i Eksjö, Mariannelund och Ingatorp. Huvuddelen av vår produktion sker med våra fem fastbränslepannor.

Vi är i ständig utbyggnad av vårt fjärrvärmenät vilket i sin tur även kräver vidareutveckling och utökning av vår värmeproduktion.

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg