SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Vatten och avlopp

Verksamheten
Informationsmöte Vixensjöarna - Ränneslä
Projekt
--Mycklaflon
--Spilhammar
--Vanliga frågor och svar
--Hunsnäsen
Information till fastighetsägare
--Källaröversvämningar
--Förhindra förfrysning
Ledningsrenovering
Eksjö VA-verk
Analyser dricksvatten
Miljö
Nifsarpsmaden
Anläggningsavgifter
Brukningsavgifter
Allmänna bestämmelser
Servisanmälan
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

VA-ProjektI och med klimatförändringar och högre krav från tillsynsmyndigheter på miljö och säkerhet så står VA-verksamheten inför stora investeringar inom infrastruktur och anläggningar. Vår strategi är att ha ett långsiktigt perspektiv på VA frågorna för att på så sätt långsiktigt få lägre kostnader och stå bättre rustade inför framtiden.

Nedan finns en översikt av VA-planen med preliminära datum.

I och med det stora investeringsbehov vi har framför oss kan tidsplanen komma att ändras.

Projekt preliminär tidsplan
Projekt
-
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Omvandlingsområden
Hässleby gård
X
Spilhammar
X
X
Mycklaflon
X
X
X
Bänarp
X
X
X
Hunsnäsen
X
X
X
Klackasjön/Risatorpet
X
Kvarnarp/Nifsarp
X
Vattenverk
Mariannelund reservvatten
X
Hjältevad reservvatten
X
Höreda dricksvatten från Eksjö
X
X
X
Reningsverk
Lokalisering av nytt Reningsverk, Eksjö
X
Ledningsnät
Strategi för planerat underhåll
X

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg