SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Vatten och avlopp

Verksamheten
Informationsmöte Vixensjöarna - Ränneslä
Projekt
--Mycklaflon
--Spilhammar
--Vanliga frågor och svar
--Hunsnäsen
Information till fastighetsägare
--Källaröversvämningar
--Förhindra förfrysning
Ledningsrenovering
Eksjö VA-verk
Analyser dricksvatten
Miljö
Nifsarpsmaden
Anläggningsavgifter
Brukningsavgifter
Allmänna bestämmelser
Servisanmälan
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

Omvandlingsområde HunsnäsenMed hänsyn till behovet av att skydda människors hälsa och skyddet av miljön har länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat att området ska anslutas till kommunalt VA.

Projektet som Eksjö Energi AB ska genomföra innefattar att förse området kring Hunsnäsen med kommunalt VA. Planerat till 2017. Hunsnäsen projektet är av tekniska skäl uppdelade i två etapper. Hunsnäsen norra sträcker sig från Bänarp till söder om fornåkrarna ( kullarna). Södra etappen är området kring Koporten, och är planerat till 2018

Projektledare:
Matz Olofsson
0381-192056
matz.olofsson@eksjoenergi.seEksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg