SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Vatten och avlopp

Verksamheten
Informationsmöte Vixensjöarna - Ränneslä
Projekt
--Mycklaflon
--Spilhammar
--Vanliga frågor och svar
--Hunsnäsen
Information till fastighetsägare
--Källaröversvämningar
--Förhindra förfrysning
Ledningsrenovering
Eksjö VA-verk
Analyser dricksvatten
Miljö
Nifsarpsmaden
Anläggningsavgifter
Brukningsavgifter
Allmänna bestämmelser
Servisanmälan
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

Så här hindrar du förfrysning av vatten- och avloppsystemenVarje år råkar hushåll ut för vattenskador och avloppstopp i samband med att vatten– och avloppsinstallationer förfryser. Du som fastighetsägare ansvarar själv för att vattenmätare och avloppspump fungerar året runt.

Här är några tips på vad du kan göra för att hålla igång systemen när det är minusgrader ute:

• Se till att utrymmet runt vattenmätaren är frostfritt (plusgrader) eller be oss att ta ner vattenmätaren och töm vattenledningarna.
• Du som har LTA-system: Tänk på att starta värmekablarna till vattenledningarna.
• Köp en frostvakt till LTA-pumpsutrymmet.

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg