SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Vatten och avlopp

Verksamheten
Begränsning av vattenanvändningen
Egen brunn - Viktig information
Informationsmöte Vixensjöarna - Ränneslä
Projekt
--Mycklaflon
--Spilhammar
--Bänarp
--Vanliga frågor och svar
--Hunsnäsen
Information till fastighetsägare
--Källaröversvämningar
--Förhindra förfrysning
Ledningsrenovering
Eksjö VA-verk
Analyser dricksvatten
Miljö
Nifsarpsmaden
Anläggningsavgifter
Brukningsavgifter
Allmänna bestämmelser
Servisanmälan
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

Begränsningar av vattenanvändningen i Eksjö tätortDen 1 december 2016 infördes ett förbud gällande att använda kommunalt vatten i Eksjö kommun till andra ändamål än dricks-, hygien-, och processvatten. Från och med den 18 april 2017 gäller detta förbud endast i Eksjö tätort. Detta gäller tills något annat meddelas.

De tre senaste åren har nederbördsmängderna varit ovanlig låga. Förra årets vår och sommar var varm och torr, vilket i kombination med höstens och vinterns låga regn- och snömängder har lett till mycket låga nivåer i Eksjös vattentäkter. Historiskt sett har grundvattennivån i Eksjö aldrig varit så låg som den är nu.

Situationen är mest akut i vattenuttagsområdena i Eksjö tätort. Ju längre österut man kommer i kommunen, desto högre är grundvattennivån. På grund av detta gäller förbudet om att använda det kommunala vattnet till andra ändamål än dricks-, hygien-, och processvatten från och med den 18 april 2017 endast i Eksjö tätort.

Vårt viktigaste livsmedel, som vi i princip har haft obegränsad tillgång till i vår del av världen, kan inte längre tas för given. Med klimatförändringar, extremt torra perioder och en högre medeltemperatur kan vi komma att behöva lära oss att hushålla med vattnet.

Karta över Eksjö tätort där begränsningarna av vattenanvändningen gäller

Långsiktig lösning


Eksjö kommun och Eksjö Energi AB har under lång tid arbetat med både kort- och långsiktiga lösningar för att trygga vattenförsörjningen i Eksjö kommuns tätorter. Vattenskyddsområdena för respektive vattentäkt är föremål för revidering, vilket i stora drag innebär en omfattande översyn i samverkan med bland annat länsstyrelsen, i syfte att säkerställa vattenåtkomsten, samt den goda kvalité på vattnet som vi har i kommunen. Arbetet med att på sikt hitta en ny vattentäkt har också påbörjats. Begränsningarna av vattenanvändningen ska ses som ett komplement till detta arbete.

Begränsningarnas innebörd


Begränsningarna innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till andra ändamål än dricks-, hygien-, och processvatten. (Processvatten används vid industrier och företag). Förbudet gäller alla som har kommunalt vatten i Eksjö tätort, både privatpersoner, föreningar, offentliga organisationer och företag.

Även om det kommunala vattnet kan användas för processvatten uppmanas industrier och företag att anpassa sin vattenförbrukning så långt det är möjligt. Kontakt kan tas med Eksjö Energi för att diskutera alternativ och hur man kan använda vattnet smartare.

I Eksjö tätort är det förbjudet att använda kommunalt vatten till att:
Vattna gräsmattor, blommor, trädgårdsland eller dylikt med vattenslang eller vattenspridare. Det är tillåtet att vattna med hjälp av vattenkanna. Vårt gemensamma dricksvatten är dock ett livsmedel och bör behandlas som ett sådant. Vattna gärna med eventuellt regnvatten istället.

Tvätta trädgårdsmöbler, fasader, altaner eller dylikt med vattenslang eller högtryckstvätt.

Fylla upp pooler oavsett storlek. Detta gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Har du en nedgrävd pool får du fylla den till en nivå så att poolstommen inte riskerar att kollapsa, dock inte för att bada i den. Besök istället våra badsjöar.

Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.

Tvätta bilen. Vi rekommenderar att man i första hand vänder sig till en biltvätt som återanvänder tvättvattnet.

För större köp och hämtningar av vatten i egen regi vänligen kontakta privata speditörer.

Vad händer om man inte följer förbudet?


Det är viktigt att vi alla hjälps år att spara på vattnet. Inga poliser eller kommunala medarbetare kommer att åka ut och kontrollera att förbudet följs. Istället handlar det om att vi tillsammans måste ha förståelse för förbudet och varför det har införts. Om du märker att en granne inte följer förbudet, om du har möjlighet, prata gärna med honom eller henne. Det kan vara så att din granne inte känner till förbudet eller har tillgång till egen brunn. Kontakta gärna Eksjö Energi för att ställa frågor kring begränsningarnas innebörd och hur du kan använda vattnet smartare.

Var sparsam med vattnet!


Även om förbudet endast gäller i Eksjö tätort uppmanar vi samtliga hushåll i kommunen att vara återhållsamma med vattenanvändningen och försöka minska förbrukningen på de sätt som är möjliga. Det du gör har betydelse. Om alla gör små förändringar i vardagen kan vi tillsammans hjälpas åt att hushålla med det livsviktiga vattnet.

Du kan bidra till att minska vattenförbrukningen genom att:

Undvika att bada i badkar. Ett badkar rymmer omkring 200 liter vatten. Duscha istället, men duscha inte lika ofta och kortare tid med snålspolande munstycke. Stäng av vattnet vid intvålning. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter.


Stänga av vattenkranen under tandborstningen. Om du stänger av kranen under tre minuter sparas närmare 36 liter vatten.


Inte diska under rinnande vatten. Använd diskpropp eller en disk- och sköljbalja istället. Diskar du under rinnande vatten i 10 minuter går det åt 120 liter vatten.


Fylla disk- och tvättmaskinerna innan de körs. Skölj inte av porslinet i onödan innan det ställs i diskmaskinen och använd gärna kort- eller eco-program. En diskmaskin drar cirka tio liter vatten per disk och en tvättmaskin behöver cirka 50 liter vatten för en tvätt.


Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola ur kranen en stund för att få vattnet kallt. 12 liter vatten sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten.


Samla regnvatten i tunnor för att vattna både i trädgården och växter inomhus. Vattentunnor finns att köpa vid järn- och trädgårdshandel. Du kan också samla upp vatten i baljor när du duschar och använda det till bevattning. De små mängderna av duschtvål och schampo skadar inte växterna.


Inte fylla upp pooler oavsett modell och storlek, badtunnor eller spabad. Besök istället våra badsjöar.Laga läckande toaletter och droppande kranar. På ett år kan en läckande toalett dra upp till 400 000 liter vatten. Ur en droppande vattenkran kan det rinna ut upp till
15 000 liter vatten per år. 5 liter vatten per minut sparar du genom att byta till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.För dig med egen brunn


Du som har egen grävd brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten i brunnen. Var förberedd på olika väderförhållanden. Om vattnet sinar varken kan eller ska grävda brunnar fyllas på med vatten. Om vattnet sinar finns det istället möjlighet att hämta vatten i egna vattenkärl på av Eksjö Energi anvisade tappningsställen. Dricksvatten ska förvaras i rena dunkar. Skilj gärna på dricksvatten och vatten till andra behov, till exempel vatten till tvätt av kläder.

Nyttiga länkarLänsstyrelsen i Jönköpings län, vanliga frågor angående låga grundvattennivåer


Sveriges geologiska undersökning, SGU, vanliga frågor angående låga grundvattennivåerSamverkan i Jönköpings länMed anledning av de ovanligt låga grundvattennivåerna i länet har Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat att tillsätta en händelsegrupp inom ramen för det som kallas för F-samverkan.
Läs mer om detta på länsstyrelsens webbplatsr


För mer information, vänligen kontaktaEksjö Energi AB
Telefon: 0381-19 20 00
E-post:info@eksjoenergi.se

Eksjö kommuns Infocenter
Telefon: 0381-360 00
E-post:kommun@eksjo.se

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg