SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Vatten och avlopp

Verksamheten
Informationsmöte Vixensjöarna - Ränneslä
Projekt
--Mycklaflon
--Spilhammar
--Vanliga frågor och svar
--Hunsnäsen
Information till fastighetsägare
--Källaröversvämningar
--Förhindra förfrysning
Ledningsrenovering
Eksjö VA-verk
Analyser dricksvatten
Miljö
Nifsarpsmaden
Anläggningsavgifter
Brukningsavgifter
Allmänna bestämmelser
Servisanmälan
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Eksjös vattentäkt Vixensjöarna-Ränneslätt, Eksjö kommun
För att trygga den långsiktiga tillgången till bra dricksvatten i Eksjö har vattenskyddsområdet för grundvattentäkten i Ränneslätt och ytvattentäkten Vixensjöarna reviderats.

Det vatten som ska bli dricksvatten måste hållas rent. Det är allas ansvar. För att skydda kommunens vattentäkter skapas skyddsområden för varje täkt. I vattenskyddsområdet kommer det finnas regler som talar om vad som inte är tillåtet att göra. Dessa regler kallas vattenskyddsföreskrifter. Alla som bor eller verkar inom vattenskyddsområdet behöver ha kunskap om vad vattenskyddsföreskrifterna innebär för just dem. Det är viktigt att Du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare tar del av förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.

Under informationsperioden 24 maj till 26 juni 2017 finns en utställning med information och förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter på Eksjö bibliotek, Kaserngatan 20, Eksjö. Utställningen kommer att vara bemannad.

Innan Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om att fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter ges information till de som berörs av vattenskyddsområdet. Efter informationsperioden kommer länsstyrelsen att ge sakägare, till exempel fastighetsägare inom föreslaget vattenskyddsområde, möjlighet att yttra sig om förslaget.

Frågor besvaras av:
Torbjörn Johansson, VA-chef
Telefon: 0381-19 20 51
E-post:torbjorn.b.johansson@eksjoenergi.se
Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg