SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Vatten och avlopp

Verksamheten
Höreda Värne vattenskyddsområde
Information Vixensjöarna-Ränneslätt
Projekt
--Mycklaflon
--Spilhammar
--Vanliga frågor och svar
--Hunsnäsen
Information till fastighetsägare
--Källaröversvämningar
--Förhindra förfrysning
Eksjö VA-verk
Analyser dricksvatten
Miljö
Nifsarpsmaden
Anläggningsavgifter
Brukningsavgifter
Allmänna bestämmelser
Servisanmälan
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Eksjös vattentäkter i Höreda och Värne, Eksjö kommun.
För att trygga den långsiktiga tillgången till bra dricksvatten i Höreda och Värne har vattenskyddsområden tagits fram för orternas grundvattentäkter.

Det vatten som ska bli dricksvatten måste hållas rent. Det är allas ansvar. För att skydda kommunens vattentäkter skapas skyddsområden för varje täkt. I vattenskyddsområdet kommer det finnas regler som talar om vad som inte är tillåtet att göra.

Dessa regler kallas vattenskyddsföreskrifter.
Alla som bor eller verkar inom vattenskyddsområdet behöver ha kunskap om vad vattenskyddsföreskrifterna innebär för just dem. Det är viktigt att Du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare tar del av förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter hittar du genom att klicka på länkarna på denna sida.

Under perioden 1 februari till 1 mars 2018 finns en utställning med information och förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Eksjö Energis kontor, Telegatan 8, Eksjö.

Innan Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om att fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter ges information till de som berörs av vattenskyddsområdet. Innan beslut fattas kommer länsstyrelsen att ge sakägare, till exempel fastighetsägare inom föreslaget vattenskyddsområde, möjlighet att yttra sig om förslaget.

Frågor besvaras av:
Torbjörn Johansson, VA-chef, se kontaktuppgifter ovan.

Tekniskt underlag Höreda

Bilaga 1 Höreda

Bilaga 2 Höreda

Bilaga 3 Höreda

Bilaga 4 Höreda

Bilaga 4.1 Höreda

Bilaga 5 HöredaTekniskt underlag Värne

Bilaga 1 Värne

Bilaga 2 Värne

Bilaga 3 Värne

Bilaga 4 Värne

Bilaga 5 Värne


Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg