SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Vatten och avlopp

Verksamheten
Informationsmöte Vixensjöarna - Ränneslä
Projekt
--Mycklaflon
--Spilhammar
--Vanliga frågor och svar
--Hunsnäsen
Information till fastighetsägare
--Källaröversvämningar
--Förhindra förfrysning
Ledningsrenovering
Eksjö VA-verk
Analyser dricksvatten
Miljö
Nifsarpsmaden
Anläggningsavgifter
Brukningsavgifter
Allmänna bestämmelser
Servisanmälan
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

Brukningsavgifter inkl moms


För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.Avgift från och med 2016-01-01 - oförändrade priser 2017
Avgift utgår per fastighet med
a) En fast avgift per år och per mätställe 1 133 kr
b) En avgift per m3 levererat vatten 20,30 kr
c) En fast avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 1 133 kr
d) En fast avgift per år och mätare för lokalfastighet och annan fastighet enligt följande
Qn 2,5 8 821 kr
Qn 6 17 642 kr
Qn 10 35 284 kr


Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga ovan angivna ändamål reduceras avgifterna. För vatten betalas 30% av avgiften och för avlopp betalas 70% av avgiften.

Fullständig VA-Taxa 2016-2017

Eksjö Energi AB575 80 EksjöBesöksadress: Telegatan 8Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30E-post: info@eksjoenergi.se
2004 Eksjö Energi ABMed ensamrätt. Ansvarig utgivare: Eksjö Energi AB Webbproduktion: Pascal Svensson
Bild startsida: Annelie Sjöberg