SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Gatuavdelningen

Gator och vägar
Pågående arbeten och störningar
Gaturenhållning
Vinterväghållning
Sandsopning
Inventering av gatunätet
Grävtillstånd
Checklista återställning
Gatubelysning
Kartor
Återställning asfalt
Kontaktpersoner

Inventering av gatunätet

Med jämna intervall utförs inventering av Eksjö kommuns alla gator och gång och cykelvägar. I inventeringen tittar man bland annat på asfaltens ålder, synbar kondition, bärighet och struktur. Därefter genomförs en prioritering av vilka gator som ska åtgärdas, Vi tar även hänsyn till framtida ombyggnads och nyanläggningsprojekt. Budgeten spelar stor roll vid val av vilka gator som ska asfalteras under året.

Asfaltering görs dels som planerade åtgärder enligt vårt beräkningsprogram och dels som reparationer av mindre ytor eller akut lagning av skador.

Asfalteringen görs av en upphandlad entreprenör som för närvarande är Skanska.

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg