SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Gatuavdelningen

Gator och vägar
Pågående arbeten och störningar
Gaturenhållning
Vinterväghållning
Sandsopning
Inventering av gatunätet
Grävtillstånd
Checklista återställning
Gatubelysning
Kartor
Återställning asfalt
Kontaktpersoner


EKSJÖ ENERGI AB INFORMERARVINTERSANDUPPTAGNINGEN I EKSJÖ KOMMUN 2017

Eksjö Energi AB kommer under v. 11 att starta upptagningen av sandningssand om vädret tillåter.

Vi börjar med huvudgator i Eksjö. Eksjö centrum och GC-vägar påbörjas därefter. Vi kommer sedan att påbörja sopningen i Mariannelund parallellt med bostadsområden i Eksjö.

Vidare planerad turordning ser ni nedan.

Planering av sandsopning 2017

Karta sandsopning 2017

Enligt kommunfullmäktiges beslut 16-06-21 § 139, föreskrifter om gångbanerenhållning, åligger det fastighetsinnehavaren att bl.a. sopa upp och föra bort sandningssand på gångbaneutrymmet vid den egna fastigheten. Med gångbaneutrymme menas gångbana eller där gångbana saknas ett område med ca. 1.5 meters bredd längs fastigheten. Sandningssanden får sopas ut på körbanekanten innan Eksjö Energi AB sopar körbanan. Det är dock förbjudet att sopa ner sand i rännstensbrunnarna.

Vi vill samtidigt erinra om att det under övrig tid av året åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Hjälp oss att hålla våra tätorter rena och trivsamma!

Eventuella frågor besvaras av Tomas Robertsson Eksjö Energi AB tel
0381-19 20 08, eller Gilbert Gustafssons Entreprenadfirma AB
tel 0381-66 20 90.

Eksjö Energi AB
Gatuavdelningen

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg