SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Gatuavdelningen

Gator och vägar
Lediga tjänster
Pågående arbeten och störningar
Gaturenhållning
Vinterväghållning
Sandsopning
Inventering av gatunätet
Grävtillstånd
Checklista återställning
Gatubelysning
Kartor
Återställning asfalt
Kontaktpersoner

Trygghets-, säkerhets- och underhållsprojektEksjö kommun och Eksjö Energi genomför tillsammans ett kombinerat
Trygghets-, säkerhets- och underhållsprojekt på kommunens gång- och cykelvägnät. I projektet kommer buskage, sly och träd vid asfaltskantens sidor att röjas.

Målsättningen med projektet är att:
- öka tryggheten och säkerheten genom att minska skuggor på och kring vägbanan, släppa fram mer gatljus samt förbättra sikten.
- öka vägstandarden genom att förhindra rötter från att växa in under asfalten och bryta sönder den.

Måndagen den 30 oktober
påbörjas arbetet på gång- och cykelvägen från Villagatan till Borgmästare Munthes väg och Fågelsångsvägen mot Västra Ringvägen. Arbetet beräknas pågå under vecka 44 och 45 vilket kan medföra vissa störningar.


Bullrande arbete GrenadjärgatanViktig information gällande pålningsarbeten vecka 34 och 35!

På grund av pålningsarbeten i samband med entreprenaden Bro över Eksjöån, Grenadjärgatan, vill vi informera om att särskilt bullrande arbeten kommer att utföras.

Pålningsmetod som används är borrning av stålpålar vilket inte medför särskilt stora vibrationer, vibrationsmätare kommer ändå monteras på ett flertal hus i närområdet.

Ytterligare information kommer att meddelas vid särskilt störande arbeten under entreprenadtiden.

Vi hoppas på er förståelse i samband med detta arbete.

Vid frågor kontakta Holst Entreprenad AB, Enock Skogman på tel. 0735-207002

Tack på förhand!
Holst Entreprenad AB

DomaregatanFr o m måndag 8/5 2017 kommer Domaregatan att tills vidare helt stängas för civil trafik pga arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsproblem.

Omledning kommer ske via orange pilning via Mariebergs- och Sofieholmsgatan.

Då arbetet framöver går in i en ny fas med byggkroppen mot Domaregatan är en avstängning oundviklig. I möjligaste mån kommer dock öppning av gatan att ske över helger samt att blåljustrafik så snabbt det går kommer beredas tillfälle att köra igenom. Samtlig byggpersonal på området kommer informeras om detta via sin arbetsledning.

Vi hoppas på förståelse för de olägenheter som kan uppstå.

Omledningskarta

AsfalteringsarbeteAsfaltering av Eksjö kommuns gator påbörjas under v. 26 och beräknas pågå fram till hösten 2017.

Vi vill uppmana alla trafikanter att respektera och ta hänsyn förbi arbetsområdena och vi hoppas på ert överseende för de trafikstörningar som kan uppstå.

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg