SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Gatuavdelningen

Gator och vägar
Pågående arbeten och störningar
Gaturenhållning
Vinterväghållning
Sandsopning
Inventering av gatunätet
Grävtillstånd
Checklista återställning
Gatubelysning
Kartor
Återställning asfalt
Kontaktpersoner

Information gällande broarbeten Grenadjärgatan.


På grund av extra VA-arbeten och dåliga markförhållande hålls bron avstängd tills väderleken tillåter fortsatt arbete.


Omledningskarta

Trygghets-, säkerhets- och underhållsprojektEksjö kommun och Eksjö Energi genomför tillsammans ett kombinerat
Trygghets-, säkerhets- och underhållsprojekt på kommunens gång- och cykelvägnät. I projektet kommer buskage, sly och träd vid asfaltskantens sidor att röjas.

Målsättningen med projektet är att:
- öka tryggheten och säkerheten genom att minska skuggor på och kring vägbanan, släppa fram mer gatljus samt förbättra sikten.
- öka vägstandarden genom att förhindra rötter från att växa in under asfalten och bryta sönder den.

Torsdagen den 22 februari 2018
påbörjas arbetet på gång- och cykelvägar i Mariannelund frånSpilhammarvägen till Slättgatan och Trädgårdsgatan till Häradsgatan. Arbetet beräknas pågå under vecka 8,9 och 10 vilket kan medföra vissa störningar.


Avslutade projekt
Eksjö Under oktober 2017 genomfördes arbeten på GC-vägar från Villagatan till Borgmästare Munthes väg samt mellan Fågelsångsvägen mot Västra Ringvägen.

Ingatorp Under januari 2018 genomfördes arbeten på GC-vägar från Dalvägen till Esplanaden. Från Esplanaden - Mot Skolan. Från Parkgatan till Valbacksvägen samt från badplatsen och utmed södra delen av sjön.


DomaregatanFr o m måndag 8/5 2017 kommer Domaregatan att tills vidare helt stängas för civil trafik pga arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsproblem.

Omledning kommer ske via orange pilning via Mariebergs- och Sofieholmsgatan.

Då arbetet framöver går in i en ny fas med byggkroppen mot Domaregatan är en avstängning oundviklig. I möjligaste mån kommer dock öppning av gatan att ske över helger samt att blåljustrafik så snabbt det går kommer beredas tillfälle att köra igenom. Samtlig byggpersonal på området kommer informeras om detta via sin arbetsledning.

Vi hoppas på förståelse för de olägenheter som kan uppstå.

Omledningskarta

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg