SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Miljö

Avfall
Företagsjakten
Begränsad farbarhet
Renhållarens anvisningar
Återvinningscentraler
Hämtning av grovavfall
Hämtning av hushållsavfall
Hämtning av trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall
Taxa sophämtning och slamtömning
Latrinhämtning villor/fritidshus
Slamtömning
Registrering till ÅVC
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner


Läs om farligt avfall-kampanjen här: www.avfallsverige.se
Här lämnar du farligt avfall i Eksjö kommun: Farligt avfall


Hushållsavfall


Kompost

Lägg endast komposterbart i
grön påse. Annat avfall gör
stor skada vid återvinningen.

Brännbart

Brännbart avfall som inte är
förpackningar eller tidningar.
Använd röda eller andra plastpåsar
som inte är helt gröna.

Brännbart

Brännbart avfall som inte är
förpackningar eller tidningar.
Använd röda eller andra plastpåsar
som inte är helt gröna.

Hushållsavfall ska läggas i påsar.

Knyt och släng påsarna i din vanliga soptunna. Kompost ger biogas, brännbart ger värme.

Annan återvinningViktigast är att sortera bort farligt avfall.

Farligt avfall: lämna till återvinningscentral.
Elavfall: lämna till återvinningscentral eller butik, vid nyinköp.
Förpackningar och papper: lämna till återvinningsstation, i tätorterna.

PåsarGröna och röda påsar får du av renhållningen.

Så här får du påsar:
Villa: knyt en grön påse på bakre handtaget på soptunnan så får du nya påsar vid nästa tömning.
Lägenhet: kontakta din hyresvärd.
Ägare av hyreshus: kontakta vår kundservice på telefon 0381-19 20 20.

Informationsblad

Renhållarens anvisningar VESU
Sorteringslista A-Ö
Sorteringsguide
Household waste sorting guide
Leitfaden zum Sortieren
Sorteringsguide for husholdningaffald
Sorteerwiljzer voor hishoudelijk afval
Habka degmooyinka
Sorteringsgjuide - tigrinja
Sorteringsguide - persiska

På webbplatsen - sopor.nu - finns mer information om hur du sorterar rätt.

Se även filmen om sortering

Tack för att du sorterar

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg