SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Miljö

Avfall
Företagsjakten
Begränsad farbarhet
Renhållarens anvisningar
Återvinningscentraler
Hämtning av grovavfall
Hämtning av hushållsavfall
Hämtning av trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall
Taxa sophämtning och slamtömning
Latrinhämtning villor/fritidshus
Slamtömning
Registrering till ÅVC
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

Hämtning av grovavfall - Eksjö kommunGrovavfall hämtas en gång per månad inom Eksjö kommun. Hämtning beställs hos Eksjö Energi på tfn 0381-19 20 20 senast två vardagar före hämtningsdagen. Hämtningsdagarna framgår av körschemat nedan. Tjänsten ingår i renhållningstaxan.

Avfallet som lämnas ska sorteras i följande fraktioner:

Metallskrot
Töms på eventuell vätska, t ex gräsklippare, cyklar, redskap av metall.

Brännbart grovavfall
Stora brännbara föremål som inte får plats i den röda påsen, t ex möbler, plastmöbler, mattor, pulkor.

Deponirest
T ex porslin och keramik.

El-avfall
T ex TV, video, lampor, eltandborste, mobiltelefon, elhandverktyg, elhushållsmaskiner och liknande.

Vitvaror
T ex kyl, frys, mikrovågsugn, spis, tvättmaskin, torktumlare.

Samtliga avfallssorter hämtas vid ett och samma tillfälle, max två kbm. Avfallet ska om möjligt placeras i plastsäckar om högst 15 kg. Föremål som inte kan sönderdelas, t ex möbler, vitvaror, hämtas i sin fulla storlek.

Om innehållet inte syns i en säck ska säcken märkas med "METALL", "BRÄNNBART", "ELAVFALL" eller "DEPONI".
Placera alltid el och grovavfall tydligt avgränsat från annat vid tomtgränsen och försök skydda det mot regn.

Grovavfall kan även lämnas på Återvinningscentralerna i Eksjö och Ingatorp.


Körschema för hämtning av grovavfall 2018


Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg