SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Miljö

Avfall
Företagsjakten
Begränsad farbarhet
Renhållarens anvisningar
Återvinningscentraler
Hämtning av grovavfall
Hämtning av hushållsavfall
Hämtning av trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall
Taxa sophämtning och slamtömning
Latrinhämtning villor/fritidshus
Slamtömning
Registrering till ÅVC
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

Sophämtning vid begränsad farbarhet på enskild vägDen kommunala renhållaren har målsättningen att upprätthålla en fungerande sophämtningsservice även under svåra vägförhållanden.
När mindre vägar drabbas av ishalka, tjällossning eller mycket regn och snö kan det tillfälligt uppstå störningar i sophämtningen.

Oftast beror det på att själva tjänsteutövandet riskerar drabbas av en olycka eller att renhållningsfordon inte får köra fram till en ordinarie tömningsplats.

Vid frågor och för aktuell information ring i första hand Eksjö Energi Kundtjänst på telefon 0381- 19 20 20

Vi ber därför berörda hushåll och vägsamfälligheter att betrakta det som står i bilaga 1 och 2 här nedan.

Läs mer

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg