SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Miljö

Avfall
Företagsjakten
Begränsad farbarhet
Renhållarens anvisningar
Återvinningscentraler
Hämtning av grovavfall
Hämtning av hushållsavfall
Hämtning av trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall
Taxa sophämtning och slamtömning
Latrinhämtning villor/fritidshus
Slamtömning
Registrering till ÅVC
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

Trädgårdskärl


Få ditt komposterbara trädgårdsavfall hämtat!Vad ingår i tjänsten?
Den som väljer abonnemanget får hämtning av klippt gräs, löv och grenar varannan vecka under säsongen. Avfallet samlar man löst i ett 370 liters brunt sopkärl som ingår i abonnemanget. Dagen då hämtning ska ske ställer man ut kärlet vid tomtgränsen så att transportbilen lätt kan tömma det.

När töms kärlet?
I år sker tömningen måndagar jämna veckor i hela kommunen. Den första tömningen utförs den 17 april och därefter varannan vecka fram till den sista tömningen den 13 november. Extra tömning kan beställas till den 27 november. Beställning av den extra tömningen måste göras senast två arbetsdagar före tömningsdagen.

Tömningsschema

Vad kostar det?
För 609 kronor inklusive moms får man 16 hämtningar av trädgårdsavfall från april till november. När man beställt abonnemang och fått beställningen bekräftad kan man antingen själv hämta sopkärlet från Flishults avfallsanläggning i Vetlanda eller får man det hemkört för 260 kronor. Eksjö Energi har inga kärl för hämtning. Abonnemanget gäller tills vidare. Om man beställer efter säsongen börjat, betalar man bara för de tömningar som återstår från att beställningen är bekräftad. Observera att dessa kärl inte får användas till grovsopor, endast trädgårdsavfall.

Beställ tjänsten genom att ringa eller skicka e-post till vår kontaktperson.Information till kunder med trädgårdsavfallsabonnemang


Direktkontakt


Elisabet Persson
Telefon: direkt 0381-19 20 23, vxl 0381-19 20 00
elisabet@eksjoenergi.se


Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg