SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Miljö

Avfall
Företagsjakten
Begränsad farbarhet
Renhållarens anvisningar
Återvinningscentraler
Hämtning av grovavfall
Hämtning av hushållsavfall
Hämtning av trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall
Taxa sophämtning och slamtömning
Latrinhämtning villor/fritidshus
Slamtömning
Registrering till ÅVC
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner
Som företagare i Eksjö kommun har du möjlighet att lämna ditt avfall på återvinningscentralen i Eksjö.
Eksjö Energi erbjuder Eksjös företagare två olika alternativ: betala per gång eller välja ett årskort.

Vi fakturerar 100 kr exkl. moms för varje besök. Vid besöken får du lämna maximalt 2 m3 per tillfälle.

Lämnar ni avfall ofta, tjänar företaget på att ha årskort för 7000 kr exkl. moms. Det medger 100 lämningstillfällen vilket innebär att ni sparar 30% mot att faktureras per gång. Hur många gånger ni lämnat behöver ni inte hålla ordning på själva - allt finns registrerat på kortet.

Oavsett vilken typ av abonnemang ni väljer kan företaget koppla så många kort som ni behöver för att t.ex. ha liggande i era bilar.

Vi har öppet fem dagar i veckan och tack vare den höga tillängligheten väljer allt fler att köra avfallet direkt till oss, från exempelvis en byggplats, istället för att mellanlagra på egen mark.

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg