SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Miljö

Avfall
Företagsjakten
Begränsad farbarhet
Renhållarens anvisningar
Återvinningscentraler
Hämtning av grovavfall
Hämtning av hushållsavfall
Hämtning av trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall
Taxa sophämtning och slamtömning
Latrinhämtning villor/fritidshus
Slamtömning
Registrering till ÅVC
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

Sophämtning och slamtömningOrdinarie hämtning sker varannan vecka.

Fastighet som saknar kärlabonnemang debiteras grundavgift på 665 kronor per år.

För fritidshus finns två olika alternativ, fritidsabonnemang respektive säsongsabonnemang.
- Fritidsabonnemanget omfattar sex hämtningar under perioden mitten av juni till slutet av augusti. Man kan välja ett tilläggspaket om fyra hämtningar. Dessa hämtningar sker efter Trettonhelgen, sportlovet, påsklovet och novemberlovet.
- Säsongsabonnemanget omfattar 13 hämtningar under perioden mitten av april till början av oktober.
Se ytterligare information i renhållningstaxan här nedan.

Renhållningstaxa från 2018-01-01

Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg