SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Vatten och avlopp

Verksamheten
Informationsmöte Vixensjöarna - Ränneslä
Projekt
--Mycklaflon
--Spilhammar
--Vanliga frågor och svar
--Hunsnäsen
Information till fastighetsägare
--Källaröversvämningar
--Förhindra förfrysning
Ledningsrenovering
Eksjö VA-verk
Analyser dricksvatten
Miljö
Nifsarpsmaden
Anläggningsavgifter
Brukningsavgifter
Allmänna bestämmelser
Servisanmälan
Fakturering och betalning
IBAN och BIC/SWIFT
Kontaktpersoner

Kontaktpersoner
Torbjörn Johansson
VA chef
0381-19 20 51
torbjorn.b@eksjoenergi.se
Jonny Jörnling
Driftsingenjör
0381-19 20 52
jonny@eksjoenergi.se
Dennis Samuelsson
VA Ingenjör
0381-19 20 06
dennis.samuelsson@eksjoenergi.se
Matz Olofsson
VA tekniker
0381-19 20 56
matz@eksjoenergi.se
Stefan Hansson
Servicemontör
0381-19 20 53
Stefan Hansson
Joacim Persson
Servicemontör
0381-19 20 54
Joacim Persson
Eksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg